t

דורי מנור מספר על קלישאות המיוחסות למלאכת התרגום, ועל האופן בו מתמודדים עם המאבק להפוך שיר זר לשיר בעברית, ועד כמה לבד מן התרגום המילולי יש קשר למקצב, למשקל, למוסיקה של המלים.