אורחים באולפן:

ד"ר אושרית נבון-מן, ראש תחום תוכניות מדעיות לכיתות במכון דוידסון

וד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.