עורך: יונתן גת

 

מגישים: יונתן גת, דר דן ערב ודר דוד גורביץ' 

טכנאי: שלומי יצחק

הביא לשידור: איל שינדלר