אלוהים זורק את משה לדבר עם פרעה ובמקום לעזור לו הוא מקשיח את ליבו של המלך המצרי. משה נאחז במטרה ומתמודד מול הפחד הגדול ביותר שלו בתיחכום ובאמונה, כשהדבקות במטרה מקדמת אותו את הנצחון.