עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דר דן ערב ודר דוד גורביץ'