אורחות באולפן:

ד"ר אילת שביט, פילוסופית של המדע, ראש התכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל-חי

ויעל אשד-סילבר, מנהלת "אקדמיה בכיכר".