אורחים באולפן:

ניל בר, מחבר הספר- "שווים- סיפורה של ספרטה" מרצה להיסטוריה וממייסדי המיזם 'היסטוריה גדולה בקטנה'

וד"ר תמר עילם גנדין, מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי.