אורחים באולפן:

הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

וד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.