אורחים באולפן:

הביולוגית ד"ר מיכל סטולרסקי בן נון

ןהביולוגית ורד שפירא

שתיהן ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

וגם-

מאיה, בת 10  ויהונתן, בן 11