אורחת באולפן:

הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.