מגישה:

גיל מרקוביץ'

אורחת באולפן:

ד"ר תמר עילם גנדין, מומחית לאיראן מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי.