רשימת השירים בתכנית: 

יאיר ניצני - האשם תמיד 

תיסלם - פרצופה של המדינה 

Billy preston - My sweet lord 

Tom petty - into the great wide open

כוורת - ביום ובלילה  

עפרה חזה - גלבי 

עפרה חזה - אם ננעלו 

טנגו - ריקוד לאור ירח 

מאיר בנאי - שירו של שפשף 

  Michael Jackson - of the wall