אורחים באולפן:

ד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע

ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.