t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

לספוג או לא לספוג

דוקטור סיגל שפר תערוך היכרות בינינו ובין ספוגים! נתמקד בספוגי הים התיכון, נלמד איזה תפקיד ממלא הספוג בבית הגידול שלו, עם אילו יצורים חיים נוספים הוא מקיים קשרי גומלין וגם מה אנחנו - בני האדם - מפיקים מן הספוג לצרכים רפואיים