t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

תיעוד התיעוד

הקולנוע התיעודי הוא יצירה שמעגנת בתוכה את אהבת הידע ואהבת המדיום הקולנועי. דוקטור אוהד לנדסמן יספר כיצד התפתחה סוגה קולנועית זו, על התחייה המחודשת שלה בשני העשורים האחרונים ועל המפגש בינה ובין האמצעים הדיגיטליים ליצירת מבע קולנועי ותיעוד של סיפורים