t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

עדתיות במזרח התיכון הערבי

דוקטור יוסרי חיז'ראן יספר מהי עדתיות ועד כמה היא כבדת משקל בהבניית יחסים - כלכליים ותרבותיים - בין קבוצות. נלמד על עדתיות בעזרת שני מקרי בוחן: הקבוצה הדרוזית בלבנון ואירועי האביב הערבי