t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מחנות ריכוז ושיטות החרגה

במהלך ההיסטוריה נהגו ויושמו שיטות להחרגת אוכלוסיות. פרופסור איריס רחמימוב תספר על שיטות החרגה לפני מלחמת העולם הראשונה, במלחמות העולם וגם אחריהן, על מטרות ההחרגה ועל מצבי החיים שנוצרים במתקני ריכוז וכליאה