t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

תחת הסהר

פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין פותחת צוהר אל סיפורי העלייה של יהדות ארצות האסלאם, בדגש על יהדות תימן ויהדות עיראק. נלמד מה היו ניסיונות הקליטה של מדינת ישראל הצעירה