t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

חוצה אתיופיה

דוקטור אנבסה טפרה יוביל אותנו במסע אל אתיופיה: היסטוריה, תהליכים פוליטיים, ממלכות ומהפכות. שפה היא מאפיין מרכזי בתרבויות, ובאתיופיה מדוברות 73 שפות! כמספר השפות כך מספר התרבויות והמנהגים