t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

ממלכת הפטריות

נייחד את סדרת הפרקים לממלכת הפטריות העשירה. דוקטור דליה לוינסון תספר לנו אילו תכונות יש לפטריות, אילו קשרים הן קושרות עם יצורים חיים אחרים, אילו פטריות אפשר למצוא בישראל ואילו שימושים, מגוונים להפליא, משתמש האדם בפטרייה