t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

פריז במאה ה- 19

דוקטור גל ונטורה תוביל אותנו במסע בזמן אל פריז במאה ה-19. נלמד אילו שינויים התרחשו בעיר ברמת החלל, שינויים אדריכליים, וברמת הזמן. לאור אלה נוכל להבין כיצד התהווה האדם העירוני: העובד, המבלה, צרכן האומנות - המשוטט