המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

שיח דיגיטלי

במחקריו מתמקד דוקטור ערן פישר במרחב המשותף לסוציולוגיה, טכנולוגיה וכלכלה. נבחן את המרחב הזה באמצעות תהליך הגלובליזציה, המושגים פורדיזם ופוסט פורדיזם, יצרכנות ועבודת הקהל. נשאל אילו השפעות יש לשינויים ביחסי הגומלין במרחב זה על האינדיבידואל, ואילו השלכות יש להם ברמה החברתית