t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

משוואות אקלים

חקר האקלים מצריך שימוש בכלים מתחומים רבים, ובהם גם מתמטיקה מורכבת. דוקטור אורי אדם יסביר כיצד מודלים מתמטיים מסבירים תופעות אקלימיות, סוגי אקלים שונים אלה מאלה ואפילו מסייעים בהבנת האקלים הקדום