המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

בתוך הים

סדרת הפרקים עם פרופסור נדב ששר מחולקת לשני חלקים: בחלק אחד נכיר סוגי חישה מיוחדים שאין לאדם, אך יש לסילוניות ודיונונים, לדוגמה. בחלק השני נלמד מהן שוניות, כיצד הן ניזוקות ואילו שיטות מיוחדות יש לשיקומן