t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

ביולוגיה במספרים

נכיר את תחומי המחקר ביולוגיה מערכתית וביולוגיה חישובית, נכיר את שיטות וכלי העבודה בתחומים אלה, ונלמד כיצד אפשר לחוש בעזרתן את העולם. פרופסור רון מילוא יספר על מטבוליזם, ביומסה ותעשיית המזון מהזווית של הביולוגיה המערכתית והביולוגיה החישובית