t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מאמא מיה

דוקטור גל ונטורה תוביל אותנו במסע ההמשגה של אימהיות ואימהות. במסענו נלמד את האופן שבו השתנו המושגים בעזרת יצירות אומנות, סמלים וטקסטים שנותרו מהתקופות המגוונות. המשגתם תציף שאלות של ציפיות חברתיות, תפיסה עצמית ואימהות ונשיות עכשויות