t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

אחריות תאגידית

דוקטור עופר סיטבון יסביר מהם דיני התאגידים, כיצד הם מגדירים את הישות התאגידית, ואילו יחסים מקיים איתה האדם, אילו יחסים מקיימת איתה המדינה ואילו יחסים מקיימות איתה החברה והסביבה