t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

קרימינולוגיה שיקומית

נכיר לעומק את התחום קרימינולוגיה שיקומית, שהומצאה, נחקרת ומיושמת באוניברסיטת בר אילן. פרופסור נתי רונאל יספר על אבני היסוד של התחום, למשל תפישת העולם לפיה האדם טוב מיסודו, ומקומן של חוויות חיוביות וחיבור רוחני בתהליך השיקום. נלמד כיצד כליה של הקרימינולוגיה השיקומית מסייעים הן לעוברי עבירה הן לקורבנות עבירה