המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מבט אל היהדות

נצלול לעומקו, גווניו ורבדיו של העולם היהודי. נעשה זאת בעזרת כלים ומושגים אנתרופולוגיים שתלמד אותנו דוקטור מיכל קרבאל טובי. בליבת הסדרה ניצבות מערכות היחסים המורכבות שמקיימים מושאי המחקר, הן האינדיבידואליים, הן הקבוצתיים, הן המוסדיים