t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

לאונרדו דה וינצ'י

בזכות דמותו הצבעונית, סקרנית ויצרנית של לאונרדו דה וינצ'י נדון במושגים ורעיונות מרכזיים בחיינו: דמיון, אומנות ותרבות בשוק העבודה, וכלים ושיטות לחקר העולם. בכל פרק יתכנסו חוקרות וחוקרים מהאקדמיה לצד אנשי מעשה וידונו באופן שבו מיושמים ובאים לביטוי מושגים אלה בחיינו העכשוויים