t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

התפתחות עוברית

המחקר על אודות התפתחות עוברית נחשף כמעט במקרה, כמו שקורה פעמים רבות במדע. פרופסור בני שילה יספר כיצד נוצרה ההזדמנות לחקור את הנושא, על איזו תשתית מדעית הוא נשען, ילמד אותנו מהי מערכת יצירת העובר, כיצד תאים מתקשרים זה עם זה וכיצד נוצרת תוצאה מדויקת למרות מורכבות וגמישות התהליך