t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

יש דבורים בגו

דבורת הדבש האירופית היא חרק מרתק: חברתי, חרוץ, משמעותי גם עבור תזונת האדם. דוקטור ויקי סורוקר תספר לנו על מהלך חייה של דבורת הדבש, על תופעת התמוטטות המושבות, על גורמי הסיכון העיקריים שניצבים היום בפני דבורים, הקשר של אלה לפעילות האדם ועל תהליכי איסוף המידע וחיפוש הפתרונות שמתרחשים במדע