t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

אידיאולוגיה בחלל

פרופסור ערן נוימן יוביל אותנו בין מרחבים שונים: מבנים, רעיונות, רחובות וכיכרות. כדי להבין אדריכלות עלינו להבין את יחסי הגומלין שלנו עם המרחב שבו אנו חיים וחיות, את האופנים שבהם אידיאולוגיות ותפיסות עולם שזורות במרחב. נכיר את סיפורו של האדריכל אריה שרון, את סיפור התכנון של מוזיאון ישראל בירושלים ואת השתנות המרחב בעקבות העידן הדיגיטלי - כולם משקפים את יחסי האדם והמרחב המשתנים