t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

ממלוכים ובעלי חיים

נצלול אל הוטרינריה בימי הביניים במזרח התיכון המוסלמי. נכיר את האימפריה המוסלמית בעת שלטונם של הממלוכים, ואת מקומם של בעלי החיים ביום-יום, הן בקרב המלוכה והמעמדות הגבוהים, הן בקרב העם. דוקטור חוסני אלחטיב שחאדה יספר מהי התיאוריה שעליה מבוססת הוטרינריה באותה התקופה, יתאר כיצד למדו את בריאותם של בעלי החיים המגוונים שבהם החזיק השלטון, ואילו שיטות עבודה וחומרים פותחו כדי לשמור על המצב הבריא