t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מה הסיפור?

פנים רבות ליצירה הספרותית. דוקטור זיוה פלדמן תוביל אותנו במסע ספרותי מתמונות למילים ושוב לתמונות. במסע נלמד שלכל יצירה יש כמה רובדים, וננסה לגלותם גם בספרות לילדים, גם בעזרת זיהוי המתח שבין האתי והאסתטי, גם בהתחקות אחר הביוגרפיה של היוצר והיוצרת וגם בעזרת זיהוי גורם החלום ביצירה