המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

פוליגמיה בישראל

תופעת הפוליגמיה עודנה קיימת בחברה הישראלית, בעיקר בחברה הבדואית. נלמד על נישואי הפוליגמיה בישראל מהזווית המשפטית. דוקטור ראויה אבורביעה תציג את תמונת המצב המורכבת, המצריכה עיון היסטורי, היכרות עם תיאוריות הקושרות פוסט קולוניאליזם ומגדר והעמקה בהבנת מנהגיה השמרניים יותר של חלקים מהחברה הבדואית בישראל