המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

לדאוג להורים

נייחד את הסדרה לאוכלוסייה המבוגרת בישראל ולאתגרים שעולים מטיפול בה. דוקטור שירלי רזניצקי תספר על בני ובנות משפחה מטפלים, על הקשיים שעולים במהלך הטיפול, על המענים שמספק החוק וגם על הלקונות הרבות שבו