t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

מה מסתתר בציור?

מדיום הציור יכול לספר לנו על אורחות החיים שאפיינו תקופה מסוימת, תרבות ומעמד. הציורים הם מעין תיעוד של רגע, ובאמצעותם אפשר ללמוד כיצד היה המרחב מעוצב, כיצד נהוג היה להתלבש, מי מילא את רחובות הערים וגם אילו אמונות ורעיונות רווחו בתודעה הציבורית. דוקטור תאופיק דעאדלה יוביל אותנו במסע להיכרות עומק עם הציורים שנוצרו בעיר הראת בתקופה הטימורית המאוחרת