t

המעבדה

RSS - הירשמו לפודקאסט itunes - הירשמו לפודקאסט

חינוך למתמטיקה

בסדרה זו נעסוק בריבוי השיטות ללמידה נכונה ואתגר רתימתן של הטכנולוגיות העכשוויות ללמידה יעילה יותר. עם ד"ר שי אולשר