חפש
Languages
שחיתות

דרמת מתח המביאה את סיפורה של יחידת משטרה הלוחמת בשחיתות המשטרתית המודרנית.