הערב יהיו כאן

ירון ברובינסקי בתוכנית אירוח חדשה, ימי שישי 21:30 ב- כאן 11