והרי החדשות - עם גאולה אבן

והרי החדשות - עם גאולה אבן