אתרים קדושים

סדרה דוקומנטרית חובקת עולם, שחוקרת אתרים ומבנים עתיקים בעלי משמעויות לדתות השונות,  באמצעות ארכיאולוגיה ובדיקות מדעיות עדכניות, כדי לפזר מעט מהמיסתורין האופף אותם.