ימי בחירות

איתי אשר לוקח מצלמה ויוצא לתעד את ימי הבחירות הסוערים ברחבי הארץ