t
מטיילים בישראל | Traveling Israel

מערת קשת? חוף דור? סוסיתא? הדרג׳ה? אין סיכוי שהתיירים הזרים יגיעו למקומות האלה. אז ביקשנו מהאחים פרל שיעזרו לנו לפתות אותם, בסדרת רשת המעניקה לנו היכרות עם פניה היפות של ישראל. לא לתיירים בלבד