שלמים

סיפורים של שלושה נכי צה"ל המתמודדים עם הנכות באמצעות ספורט אתגרי