חפש
Languages
בוחרים בחפרנים

בוחרים בחפרנים

בדרך לקלפי, דודו ארז וצוות "החפרנים" (מירב פלדמן ויובל סגל) יוצאים לחפור איך האירוע הזה משפיע ישירות על החיים שלנו?