חפש
Languages
הסיבוב השני

לקראת הבחירות, גיא זהר יוצא למסע בן שני פרקים בעקבות מערכת הבחירות החוזרת בישראל 2019