הדיקטטורים

מאיפה הם באו? איך השתלטו על המדינה שלהם? מה עוללו לה ואיך נפטרו מהם? הכירו את הדיקטטורים