הנוער של היום

השינוי מתחיל מהצעירים.
כאן מצטרפים לבני נוער שמתנדבים לתרום ולסייע לחברה ולזולת